Prevoditeljske usluge - stručni prijevodi poslovnih dokumenata

Poslovanje tvrtke Prevoditelj.com (ABIS d.o.o.) obuhvaća prevoditeljske usluge kompletno.
To podrazumijeva pružanje svih prevoditeljskih usluga, kao što je prevođenje pisanih tekstova i dokumenata s ovjerom sudskog tumača, ili bez ovjere, konsekutivno i simultano prevođenje, jezične korekture i lekture tekstova, pa čak i cjelokupnu organizaciju korporativnih evenata ili konferencja s multijezičnom uslugom simultanog prevođenja. Sve navedeno odnosi se na više od 30 jezika svijeta. Za brze i kvalitetne prevoditeljske usluge obratite se s povjerenjem!

Osim pružanjem prevoditeljskih usluga, tvrtka ABIS d.o.o. bavi se i prijevodom i izradom Sigurnosno-tehničkih listova za brojne klijente i ishođenjem uvrštenja istih u Registar kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju, te slijedom toga posjeduje specifična znanja potrebna za prijevod, tj. izradu Sigurnosno-tehničkih listova.

Po tome smo jedinstveni prevoditeljski centar na području RH.

Od trenutka osnivanja, na domaćem tržištu posluje pod brand-om Prevoditelj.com, a na inozemnim tržištima koristi se brand Translations.hr, te se kao takva etablirala u vodeći prevoditeljski centar na domaćem tržištu i regiji i tržišnog lidera u segmentu stručnih prevoditeljskih usluga, kao i u segmentu internetskih prevoditeljskih usluga.
Prevoditeljska agencija ABIS Prevoditelj.com posjeduje certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke).
Navedeni certifikati koji potvrđuju kvalitetu našeg načina rada, naših procesa i općnito prevoditeljskih usluga koje pružamo, potvrđeni su i izdani od svjetski poznatog autoriteta u području praćenja i kontrole kvalitete – tvrtke Bureau Veritas i njihovih stručnjaka koji su nakon detaljne provjere našeg načina rada i ocjene svih aspekata našeg poslovanja, utvrdili da su svi zahtjevi navedenih normi u potpunosti ispunjeni.